↑ Return to Štúdium

Print this Stránka

Pragmatická prípadová štúdia

Chceme, aby ste si uvedomili prepojenie akademického sveta s reálnym životom.

Na dosiahnutie tohto sme vytvorili zvláštnu metodiku, ktorú sme nazvali pragmatická prípadová štúdia (PPŠ ). Tento druh cvičenia Vám pomôže rozvinúť svoje schopnosti, naučí Vás ako použiť svoje schopnosti na riešenie rôznych otázok na Vašej aktuálnej rovine vzdelania.

Pragmatická prípadová štúdia je navrhnutá tak, aby ste získali kontakt  s pracovným svetom, a aby ste sa pod vedením vedúceho naučili vypracovávať úlohy v reálnych podmienkach.

Počas tohto pracovného cvičenia získate nové zručnosti a skúsenosti v danom obore a zosúladite ich so schopnosťami, ktoré ste získali v škole. Počas PPŠ sa riadite vedením, zadaniami a pracovným časom na pracovisku.

 

SMERNICA:

smernica PPŠ aktualizovaná

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=99