↑ Return to Štúdium

Print this Stránka

Maturita

Maturita 2018

EČ – znamená externá časť maturitnej skúšky (ľudovo test);

PFIČ – znamená písomná forma internej časti maturitnej skúšky (ľudovo sloh);

ÚFIČ – znamená ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ľudovo ústna skúška, odpoveď);

 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov,

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo 

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Termíny:
Maturitné skúšky Externá časť, Interná časť – písomná formaSlovenský jazyk a literatúra

Cudzí jazyk

Matematika

13. marec 201814. marec 2018

15. marec 2018

Interná časť – ústna forma 21. 5. –  8.6. 2018
Náhradný termín EČ MS a PFIČ MS 10.4. – 13. 4.  2018

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=97