↑ Return to Štúdium

Print this Stránka

Prijímacie skúšky

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=95

Harmonogram prijímacieho konania na školský rok 2016/2017  

 Plánované počty žiakov v prijímacom konaní  štvorročné štúdium: 30 žiakov (1 trieda)  Termíny v prijímacom konaní na stredné školy

Zobraziť stránku »

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka Súkromného gymnázia P. Križku 390/4 Kremnica na školský rok 2018/2019  platné od 1. marca 2018   A. Študijný odbor: 79 02 J gymnázium V zmysle § 65 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem …

Zobraziť stránku »

Všeobecné informácie prijímacie skúšky

1. Predpoklady prijatia na vzdelávanie 2. Prihlášky na vzdelávanie 3. Organizácia prijímacieho konania 4. Prijímacia skúška 5. Rozhodovanie o prijatí 6. Rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí na strednú školu

Zobraziť stránku »

Vzorové testy na prijímacie skúšky

vzorovy-test-SJL . pdf vzorovy-test-MAT . pdf

Zobraziť stránku »