↑ Return to Štúdium

Print this Stránka

Prijímacie skúšky

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=95

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka Súkromného gymnázia P. Križku 390/4, Kremnica na školský rok 2020/2021     Na základe opatrení MŠVVaŠ sa prijímacie skúšky na stredné školy  uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Vzhľadom na zrušenie Testovania 9 sa zverejňujú  upravené kritéria prijímania. Študijný odbor: 79 02 J gymnázium V školskom roku …

Zobraziť stránku »

Všeobecné informácie prijímacie skúšky

1. Predpoklady prijatia na vzdelávanie 2. Prihlášky na vzdelávanie 3. Organizácia prijímacieho konania 4. Prijímacia skúška 5. Rozhodovanie o prijatí 6. Rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí na strednú školu

Zobraziť stránku »

Vzorové testy na prijímacie skúšky

vzorovy-test-SJL . pdf vzorovy-test-MAT . pdf

Zobraziť stránku »