↑ Return to Štúdium

Print this Stránka

Predmety

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=91

aj

Anglický jazyk a literatúra

Vyučujúci: Mgr. Dušan Labuda, PhD. Mgr. Aljoša Ahméčković

Zobraziť stránku »

ch

Biológia

Vyučujúci: Mgr. Ivana Sitárová

Zobraziť stránku »

ch

Chémia

Vyučujúci: Mgr. Ivana Sitárová

Zobraziť stránku »

IMG_20160901_130739

Dejepis, Umenie a kultúra

Vyučujúci: Mgr. Peter Albert

Zobraziť stránku »

fyz2

Fyzika

Vyučujúci: Mgr. Jana Kučerová

Zobraziť stránku »

Lenka Bajtošová, SG Kremnica

Geografia

Vyučujúci: Mgr. Lucia Kúšiková

Zobraziť stránku »

inf

Informatika

Vyučujúci: Mgr. Lucia Kúšiková

Zobraziť stránku »

fyz

Matematika

Vyučujúci: Mgr. Jana Kučerová

Zobraziť stránku »

nj2

Nemecký jazyk

Vyučujúci: Mgr. Monika Pittnerová

Zobraziť stránku »

sj

Slovenský jazyk a literatúra

Vyučujúci: PaedDr. Ľubica Husárová, Mgr. Monika Pittnerová

Zobraziť stránku »

Telesná a športová výchova

Vyučujúci: PaedDr. Michal Strapko

Zobraziť stránku »