Print this Stránka

Štúdium

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=86

Charakteristika

P.Križku 390/4, 967 01  Kremnica Charakteristika  školy Medzi najvýznamnejšie zmeny po prechode na súkromnú školu je nový charakter školy pod pojmom „škola s otvorenými dverami“, čo doslovne znamená otvorenie všetkých učební, miestností a možnosťou ich využívania všetkými žiakmi školy aj počas voľných hodín, ak je učebňa voľná, ale aj v popoludňajších hodinách. U žiakov a pedagógov podporujeme pocit spolupatričnosti a hrdosti …

Zobraziť stránku »

Maturita

Maturita 2021 EČ – znamená externá časť maturitnej skúšky (ľudovo test); PFIČ – znamená písomná forma internej časti maturitnej skúšky (ľudovo sloh); ÚFIČ – znamená ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ľudovo ústna skúška, odpoveď);   Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej …

Zobraziť stránku »

Pragmatická prípadová štúdia

Chceme, aby ste si uvedomili prepojenie akademického sveta s reálnym životom. Na dosiahnutie tohto sme vytvorili zvláštnu metodiku, ktorú sme nazvali pragmatická prípadová štúdia (PPŠ ). Tento druh cvičenia Vám pomôže rozvinúť svoje schopnosti, naučí Vás ako použiť svoje schopnosti na riešenie rôznych otázok na Vašej aktuálnej rovine vzdelania. Pragmatická prípadová štúdia je navrhnutá tak, …

Zobraziť stránku »

Predmety

Zobraziť stránku »

Prijímacie skúšky

Zobraziť stránku »