Print this Stránka

Štúdium

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=86

Charakteristika

P.Križku 390/4, 967 01  Kremnica Charakteristika  školy Medzi najvýznamnejšie zmeny po prechode na súkromnú školu je nový charakter školy pod pojmom „škola s otvorenými dverami“, čo doslovne znamená otvorenie všetkých učební, miestností a možnosťou ich využívania všetkými žiakmi školy aj počas voľných hodín, ak je učebňa voľná, ale aj v popoludňajších hodinách. U žiakov a pedagógov podporujeme pocit spolupatričnosti a hrdosti …

Zobraziť stránku »

Maturita

Maturita 2021 Podľa rozhodnutia ministra školstva zo dňa 4.1. 2021 sa mení konanie maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021 (presný termín konania sa upresní do 31.marca 2021). Ústna forma internej časti …

Zobraziť stránku »

Pragmatická prípadová štúdia

Chceme, aby ste si uvedomili prepojenie akademického sveta s reálnym životom. Na dosiahnutie tohto sme vytvorili zvláštnu metodiku, ktorú sme nazvali pragmatická prípadová štúdia (PPŠ ). Tento druh cvičenia Vám pomôže rozvinúť svoje schopnosti, naučí Vás ako použiť svoje schopnosti na riešenie rôznych otázok na Vašej aktuálnej rovine vzdelania. Pragmatická prípadová štúdia je navrhnutá tak, …

Zobraziť stránku »

Predmety

Zobraziť stránku »

Prijímacie skúšky

Zobraziť stránku »