↑ Return to O škole

Print this Stránka

Rada školy

Rada školy

 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  +
Martin Varhaňovský predseda rodičov
Erika Brinzová tajomník nepedagogických zamestnancov
Mgr. Monika Pittnerová pedagogických zamestnancov
Mgr. Greta Kapsdorferová rodičov
Kemel Benali zriaďovateľa
Tereza Kapsdorferová žiakov

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=76