↑ Return to O škole

Print this Stránka

Rada školy

Rada školy

 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  +
Ing. Zuzana Tileschová predseda rodičov
Zdenka Ihringová tajomník nepedagogických zamestnancov
Mgr. Jana Kučerová pedagogických zamestnancov
Mgr. Monika Pittnerová pedagogických zamestnancov
Kemel Benali zriaďovateľa
 Diana Tileschová žiakov

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=76