↑ Return to O škole

Print this Stránka

História

Metamorfózy školy

 • Cisárska kráľovská nižšia reálka rozličných rečí 1856 – 1870 (trojročné štúdium, vyučovací jazyk – nemecký, slovenský)
 • Vyššia reálka 1870 – 1877 (šesťročné štúdium, vyučovací jazyk – nemecký, slovenský)
 • Osemročná štátna reálka P. Križku 1878 – 1919 (osemročné štúdium, vyučovací jazyk – maďarský)
 • Československá štátna reálka 1919 – 1922 (osemročné štúdium, vyučovací jazyk – československý)
 • Československé štátne reformované reálne gymnázium P. Križku 1922 – 1939 (osemročné štúdium, vyučovací jazyk – československý)
 • Štátne slovenské reformované reálne gymnázium P. Križku 1939 – 1945 (osemročné štúdium, vyučovací jazyk – slovenský)
 • Štátne gymnázium v Kremnici 1945 – 1953 (osemročné štúdium, vyučovací jazyk – slovenský, od 1948 štvorročné štúdium)
 • Jedenásťročná stredná škola 1953 – 1973 (jedenásťročné štúdium, vyučovací jazyk – slovenský)
 • Stredná škola všeobecnovzdelávacia škola 1960 – 1969 (trojročné štúdium, vyučovací jazyk – slovenský)
 • Gymnázium 1969 – 1985 (štvorročné štúdium, vyučovací jazyk – slovenský)
 • Gymnázium preložené do Žiaru nad Hronom 1985 – 1990 (štvorročné štúdium, vyučovací jazyk – slovenský)
 • Gymnázium 1990 – 2011 ­(štvorročné štúdium, vyučovací jazyk – slovenský)
 • Súkromné gymnázium 2012… (štvorročné štúdium, vyučovací jazyk – slovenský)

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=67