↑ Return to Predmety

Print this Stránka

Dejepis, Umenie a kultúra

Vyučujúci: Mgr. Barbora Mikulová

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=547

andrej_stolna

Boli sme v bani

Zaujímavosti o baníctve v Kremnici Kedy sa v Kremnici začalo s baníčením sa zatiaľ nevie presne určiť, hoci sú rôzne dohady. Je však isté že počiatky kremnického baníctva siahajú pred rok 1328, kedy bolo založené mesto. Priamy dôkaz priniesol nález zvyškov banského dreva pri geologickom prieskume v prepadlisku Šturec, ktoré bolo metódou C 14 datované do 11. storočia. To dokazuje, …

Zobraziť stránku »

Klenot kremnického námestia – františkánsky kláštor

Bývalý františkánsky kláštor sa nachádza v spodnej časti námestia v Kremnici – je súčasťou barokového kostola sv. Františka z Asisi. Františkánsky kláštor bol založený okolo roku 1700, teda o niekoľko desaťročí neskôr ako bol postavený kostol. Kláštor má veľmi zaujímavú a bohatú históriu. Určitý čas v ňom pôsobil aj významný slovenský básnik Rudolf Dilong. Františkáni sa tri storočia nemalou  mierou …

Zobraziť stránku »

Netradičná návšteva Múzea mincí a medailí v Kremnici  

Dozvedeli sme sa, že múzeum Mincí a medailí v Kremnici je jednou z najstarších inštitúcii tohto druhu na Slovensku. Práve tento rok oslavuje 125. výročie svojho založenia. Svoj vznik múzeum oficiálne datuje do roku 1890, kedy archivár – historik Pavol Križko zostavil prvú múzejnú expozíciu. V krásnej renesančnej budove na námestí múzeum samostatne sídli už od polovice 50. rokov …

Zobraziť stránku »

IMG_20170207_143436

Práca s matriálom

Hodiny UMK slúžia nielen na získavanie nových vedomostí, ale aj rozvíjanie našej kreativity. Tú sme naplno prevetrali pri práci so sadrou, z ktorej sme sa snažili vyrobiť si naše odtlačky rúk. Tí odvážnejší si do nej ponorili aj tváre a vyrobili si tak svojich dvojníkov.

Zobraziť stránku »

Seminár z dejepisu v „teréne“

Počas prvej návštevy archívu sme milo prekvapení zistili, aké veľké množstvo informácii o našej škole sa nachádza v jeho archívnych fondoch. Budúci rok budeme oslavovať 160. výročie založenia gymnázia v Kremnici, aj preto chceme opäť „oprášiť“ jeho bohatú minulosť. Máloktorá stredná škola na Slovensku sa môže pochváliť takou hlbokou tradíciou, toľkými významnými osobnosťami a dejinnými udalosťami ako tá naša. …

Zobraziť stránku »

IMG_20170202_103059_edit

Nie sme rovnakí, ale sme si rovní

Výsledky súťaže: 1. miesto : Bianka Slaninová, 3.G 2. miesto: Rebeka Filandová, 2.G 3. miesto: Nikola Víťazková, 2.G Terezka a Saskia Kapsdorferové, 3.G Špeciálna cena: Natália Šoucová, 2.G

Zobraziť stránku »