↑ Return to Predmety

Print this Stránka

Fyzika

fyz2

Vyučujúci: Mgr. Jana Kučerová

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=537

Charakteristika predmetu

Zobraziť stránku »

Bez názvu

Interaktívna fyzika

Fyzika s využitím interaktívnej tabule s digitálnym vzdelávacím obsahom Planéta vedomostí

Zobraziť stránku »