↑ Return to Predmety

Print this Stránka

Chémia

Vyučujúci: Mgr. Ivana Sitárová

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=533

13460881_1157438054277106_119568279_o

Meranie pH

Laboratórne cvičenia sú neodmysliteľnou súčasťou hodín chémie. Okrem zaujímavých a efektných pokusov však na hodinách robíme aj “labáky”, ktoré slúžia na preverenie vedomostí študentov.

Zobraziť stránku »

20151102_211810

Oddeľovacie metódy inak

Oddeľovanie zložiek zmesí nás v súčasnosti sprevádza v každodennom živote. Cedenie cestovín, filtrovanie vody, získavanie morskej soli, usadzovanie kávy či získavanie alkoholu destiláciou.

Zobraziť stránku »

Učebné pomôcky v chémii

Učebné pomôcky sú neodmysliteľnou súčasťou hodín chémie. Vďaka šikovnosti a kreativite študentiek II. G pribudlo v učebni chémie 9 pomôcok s problematikou anorganickej chémie.

Zobraziť stránku »

Charakteristika a hodnotenie predmetu

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PREDMETU CHARAKTERISTIKA PREDMETU CIELE PREDMETU HODNOTENIE PREDMETU

Zobraziť stránku »