Print this Stránka

O škole

Škola ponúka:

  • doplnenú výučbu anglického jazyka podľa učebných materiálov svetoznámej univerzity Cambridge
  • pragmatickú prípadovú štúdiu
  • možnosť získať medzinárodné skúsenosti
  • poradenský program pre každého študenta
  • laptop, ako učebnú pomôcku pre každého študenta

 

Od augusta 2012 je Súkromné gymnázium v Kremnici súčasťou  Cambridge International School:

  • výučba anglického jazyka je doplnená  učebnými materiálmi svetoznámej univerzity
  • študenti môžu získať internacionálny certifikát platný v mnohých krajinách sveta
  • poskytuje široký a flexibilný študijný program a zahŕňa predmety z oblastí jazyky, humanitné vedy, sociálne vedy, matematiku, kreatívne technické či odborné predmety

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=24

História

Metamorfózy školy Cisárska kráľovská nižšia reálka rozličných rečí 1856 – 1870 (trojročné štúdium, vyučovací jazyk – nemecký, slovenský) Vyššia reálka 1870 – 1877 (šesťročné štúdium, vyučovací jazyk – nemecký, slovenský) Osemročná štátna reálka P. Križku 1878 – 1919 (osemročné štúdium, vyučovací jazyk – maďarský) Československá štátna reálka 1919 – 1922 (osemročné štúdium, vyučovací jazyk – …

Zobraziť stránku »

Inšpekcie, kontroly

A. Inšpekcie realizované Štátnou školskou inšpekciou na SG: 1. Tematická inšpekcia v roku 2012 so zameraním na ŠkVP Záver: akceptovanie odporúčaní a splnenie opatrení 2. Komplexná inšpekcia v roku 2014 Záver: len odporúčania, škola bola vyhodnotená ako škola s prevahou pozitív, formálne menej vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň 3. Tematická inšpekcia v roku 2014 so zameraním na prijímacie …

Zobraziť stránku »

štrr

Organizačná štruktúra

Organizačná schéma Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica platná od 1. septembra 2017   Pedagogicko-odborné riadenie školy: Riaditeľ školy:                         Ing. Katarína Luptáková   Pedagogickí zamestnanci škôl:   Meno a priezvisko aprobácia odborné činnosti TU koordinátor Mgr. Barbora Mikulová                              DEJ, UMK  1.G Výchova …

Zobraziť stránku »

Profil

Škola ponúka: doplnenú výučbu anglického jazyka podľa učebných materiálov svetoznámej univerzity Cambridge pragmatickú prípadovú štúdiu možnosť získať medzinárodné skúsenosti poradenský program pre každého študenta laptop, ako učebnú pomôcku pre každého študenta   Štúdium na gymnáziu je bezplatné.   Od augusta 2012 je Súkromné gymnázium v Kremnici súčasťou  Cambridge International School: výučba anglického jazyka je doplnená …

Zobraziť stránku »

Rada školy

Rada školy   Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + Martin Varhaňovský predseda rodičov Erika Brinzová tajomník nepedagogických zamestnancov Mgr. Monika Pittnerová pedagogických zamestnancov Mgr. Greta Kapsdorferová rodičov Kemel Benali zriaďovateľa Tereza Kapsdorferová žiakov  

Zobraziť stránku »

1g

Triedy

 Zoznamy zapísaných žiakov: III.G   šk. roky (2014- …) 1. S. Boboková 2. V. Fašková 3. M. Jankelová 4. S. Kapsdorferová 5. T. Kapsdorferová 6. M. Králová 7. T. Miklík 8. N. Minková 9. M. Petránová 10. D. Pullman 11. M. Hric 12. B. Slaninová 13. E. Puškár 14. D. Žabková   II.G šk. roky (2015-…) …

Zobraziť stránku »

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Učitelia

Meno a priezvisko aprobácia kontakt PaedDr.Ľubica Husárová SLJ, OBN lubicahusarova@gmail.com Mgr. Mária Högerová RJ Ing. Katarína Ivanová ANJ Mgr. Marian Krajč NAB Mgr. Jana Kučerová MAT, FYZ j.kucerova@centrum.sk Mgr. Veronika Mozoľová BIO, CHE, GEO veronikagaborova@post.sk Mgr. Barbora Mikulová DEJ, UMK Mgr. Monika Pittnerová SLJ, NEJ monika_pittnerova@yahoo.de PaedDr.  Michal Strapko TEV strapkomichal@gmail.com Mgr. Petra Seboková ANJ

Zobraziť stránku »

Vp

Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca: Mgr. Veronika Mozoľová Mgr. Veronika Mozoľová Konzultačné hodiny: štvrtok 9:05 – 10:55 priebehu septembra V prípade potreby alebo otázok je možné sa na konzultácii dohodnúť osobne, telefonicky (t.č. na vyžiadanie) alebo prostredníctvom e-mailu: veronikamozolova25217@gmail.com

Zobraziť stránku »