Print this Stránka

O škole

Škola ponúka:

  • doplnenú výučbu anglického jazyka podľa učebných materiálov svetoznámej univerzity Cambridge
  • pragmatickú prípadovú štúdiu
  • možnosť získať medzinárodné skúsenosti
  • poradenský program pre každého študenta
  • laptop, ako učebnú pomôcku pre každého študenta

 

Od augusta 2012 je Súkromné gymnázium v Kremnici súčasťou  Cambridge International School:

  • výučba anglického jazyka je doplnená  učebnými materiálmi svetoznámej univerzity
  • študenti môžu získať internacionálny certifikát platný v mnohých krajinách sveta
  • poskytuje široký a flexibilný študijný program a zahŕňa predmety z oblastí jazyky, humanitné vedy, sociálne vedy, matematiku, kreatívne technické či odborné predmety

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=24

História

Metamorfózy školy Cisárska kráľovská nižšia reálka rozličných rečí 1856 – 1870 (trojročné štúdium, vyučovací jazyk – nemecký, slovenský) Vyššia reálka 1870 – 1877 (šesťročné štúdium, vyučovací jazyk – nemecký, slovenský) Osemročná štátna reálka P. Križku 1878 – 1919 (osemročné štúdium, vyučovací jazyk – maďarský) Československá štátna reálka 1919 – 1922 (osemročné štúdium, vyučovací jazyk – …

Zobraziť stránku »

Inšpekcie, kontroly

A. Inšpekcie realizované Štátnou školskou inšpekciou na SG: 1. Tematická inšpekcia v roku 2012 so zameraním na ŠkVP Záver: akceptovanie odporúčaní a splnenie opatrení 2. Komplexná inšpekcia v roku 2014 Záver: len odporúčania, škola bola vyhodnotená ako škola s prevahou pozitív, formálne menej vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň 3. Tematická inšpekcia v roku 2014 so zameraním na prijímacie …

Zobraziť stránku »

Organizačná štruktúra

Organizačná schéma Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica platná od 1. septembra 2021   Pedagogicko-odborné riadenie školy: Riaditeľ školy:                         Mgr. Dušan Labuda, PhD.   Pedagogickí zamestnanci škôl:   Meno a priezvisko aprobácia odborné činnosti TU koordinátor Mgr. Peter Albert       DEJ, UMK 3.G Prevencia drogových …

Zobraziť stránku »

Profil

Škola ponúka: doplnenú výučbu anglického jazyka podľa učebných materiálov svetoznámej univerzity Cambridge pragmatickú prípadovú štúdiu možnosť získať medzinárodné skúsenosti poradenský program pre každého študenta laptop, ako učebnú pomôcku pre každého študenta   Štúdium na gymnáziu je bezplatné.   Od augusta 2012 je Súkromné gymnázium v Kremnici súčasťou  Cambridge International School: výučba anglického jazyka je doplnená …

Zobraziť stránku »

Rada školy

Rada školy   Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + Ing. Zuzana Tileschová predseda rodičov Zdenka Ihringová tajomník nepedagogických zamestnancov Mgr. Jana Kučerová pedagogických zamestnancov Mgr. Monika Pittnerová pedagogických zamestnancov Kemel Benali zriaďovateľa  Diana Tileschová žiakov  

Zobraziť stránku »

_DSC6820

Školský rok 2015/2016

Zobraziť stránku »

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Učitelia

Meno a priezvisko aprobácia kontakt Ing. Juliana Kukučková ANJ Mgr. Lucia Rajchmanová SJL, BIO Mgr. Jana Kučerová MAT, FYZ j.kucerova@centrum.sk Mgr. Monika Pittnerová SLJ, NEJ monika_pittnerova@yahoo.de PaedDr.  Michal Strapko TŠV, OBN, GEO strapkomichal@gmail.com Mgr. Peter Albert DEJ, OBN Mgr. Dušan Labuda, PhD. ANJ PhDr. Ing. Miroslav Kuric, PhD. NBK

Zobraziť stránku »

Vp

Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca Mgr. Veronika Mozoľová Konzultačné hodiny: priebehu septembra V prípade potreby alebo otázok je možné sa na konzultácii dohodnúť osobne, telefonicky (t.č. na vyžiadanie) alebo prostredníctvom e-mailu:

Zobraziť stránku »

Školský rok 2014/2015

Zobraziť stránku »