↑ Return to Scholaklub

Print this Stránka

Ciele Scholaklubu

Hlavnými cieľmi združenia sú:

– podpora vzdelávania študentov Gymnázia v Kremnici,

– rozvoj osobnosti študentov vytváraním priestoru pre aplikáciu nových vyučovacích metód vzdelávania a špeciálnych učebných programov,

– rozvíjanie talentu nadaných žiakov,

– rozvoj jazykových znalostí a komunikácie v cudzích jazykoch podporou jazykových programov, domácej a medzinárodnej výmeny študentov,

– podieľa sa na zlepšení technického a materiálneho vybavenia školy,

– vytváranie podmienok a možností na vedomostný rast študentov Gymnázia v Kremnici prostredníctvom domácich a zahraničných exkurzií, poznávacích zájazdov,

– zvyšovanie kvality výuky podporou ďalšieho vzdelávania učiteľov a ostatných zamestnancov Gymnázia v Kremnici,

– organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre študentov  Gymnázia v Kremnici a širšiu verejnosť,

– podpora podujatí organizovaných Gymnáziom v Kremnici,

podporovať účasť študentov a pedagógov na školských, miestnych, regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach,

– rozvíjanie domácej a medzinárodnej spolupráce s inými vzdelávacími inštitúciami,

– vytváranie podmienok na výchovnú prácu so študentami Gymnázia v Kremnici,  orientovanú predovšetkým na účelné využívanie ich voľného času,

– podporovať vydávanie školského časopisu a iných tvorivých aktivít,

– rozvíjanie tradícií Gymnázia v Kremnici,

– vzdelávanie školskej verejnosti organizovaním vzdelávacích kurzov.

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=2265

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžte používať nasledujúce HTML tagy a vlastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>