Okt 27

Svet médií

“Svet audiovizuálnych obsahov je nesmierne bohatý, jeho lepšie pochopenie nám otvára úplne nový spôsob jeho vnímania a výberu. Filmové umenie je vďaka svojej vizuálnosti a jazykovej bezbariérovosti prístupné všetkým ľuďom na svete. Ale aby divák naozaj chápal jeho hodnoty a spoločenský presah, je dôležitá základná znalosť dejín kinematografie. Je len málo vecí tak fascinujúcich ako práve film. S programom Svet médií sme si dali za úlohu ukázať na dôležitosť zvyšovania mediálnej gramotnosti a kritického myslenia u mladých ľudí, ktorí sú v dnešnej dobe doslova obkľúčení množstvom informácií z každej strany.”

(https://www.harvart.sk/svet-medii)

Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2796

Okt 26

Opäť za Červené stužky

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Červené stužky. Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2777

Okt 12

Na Kremnickom hrade  

Na mestskom hrade si dali stretnutie žiaci 1. a 2. ročníka s pánom Kianičkom v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2768

Okt 02

Roadshow 2018

Dňa 2.10. 2018 sa konala prednáška predstaviteľov Úradu vlády SR s názvom Roadshow 2018. Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2786

Okt 01

Noc výskumníkov 2018

Už po piatykrát sme sa zúčastnili festivalu vedy, ktorého cieľom je prezentovať prácu vedcov a ukázať, že každá veda má čo poskytnúť aj do bežného života.  Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2798

Jún 27

Smer Liptov

Týmto heslom sa riadila 2. G trieda počas záverečného školského výletu, keď im bolo dopriate nielen zdolanie Chopku, ale aj rozšírenie vedomostí z rôznych predmetov v múzeách a galériách mesta Liptovský Mikuláš.

Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2723

Máj 30

2. kolo prijímacích skúšok

2kolo

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2731

Máj 28

(Žiadny nadpis)

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR
č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, 967 01 Kremnica, (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

email: 
kemel@segroup.sk

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2707

Máj 23

Zbierka Modrý gombík

Študenti 2. G sa aktívne zapojili do charitatívnej zbierky Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje Slovenský výbor pre UNICEF už po 14. raz.

Cieľom zbierky, ktorá sa konala 14. – 20. mája 2018, je zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine v konfliktných oblastiach. Študenti aj v rámci mesta vyzbierali 75,15 eura, ktoré boli poukázané na účet organizácie.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2709

Máj 18

Štátny archív v Kremnici‎

V dňoch 10. a 17. mája 2018 sme so žiakmi 2. a 3.G navštívili Štátny archív v Kremnici‎.

Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2728

Staršie «

» Novšie