Sep 07

Pokyny k stravovaniu a cenník obedov


Na stránke školy: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=122 sa dozviete presné informácie o spôsobe stravovania. 

Dôležité je obedy uhradiť do 25. dňa v mesiaci, bezhotovostne na účet školy.

Na stránke sa dozviete vždy aj o aktuálnom jedálnom lístku.


logo

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=8

Aug 21

Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov


Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3754

Aug 21

Manuál opatrení pre stredné školy

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Najdôležitejšie informácie !!!

Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3644

Aug 21

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuál, ktorý stanovuje a upravuje základné prevádzkové podmienky na školách do doby trvania pandémie. 


semafor

Manuál pre stredné školy a rozdelenie jednotlivých fáz nájdete na webových stránkach: 

https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly

alebo na stránke školy

http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=3680Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=428

Júl 02

Vyhodnotenie GeoSemu

Už niekoľko rokov po sebe organizujeme vedomostné súťaže pre žiakov základných škôl. Tento školský rok bola súťaž zameraná na geografické vedomosti. 

geografia Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3630

Jún 12

Predĺženie preukazu ISIC

Vážení rodičia, milí študenti!

aby ste aj v školskom roku 2020/2021 mohli využívať svoj preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

ISIC

Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3564

Jún 12

Návrat do školy

Back to school

Žiaci 1.- 3. ročníka môžu nastúpiť do školy od 22. júna 2020. Prosíme o zaslanie informácie cez Edupage alebo na mail svojich triednych učiteľov, či žiak/žiačka nastúpi.

V týždni od 22. júna 2020 sa už nevyučuje a budú sa riešiť organizačné záležitosti – odovzdávanie kníh, pobyt v prírode, úprava tried a odborných učební.

Posledný týždeň v utorok 30. 6. 2020 po odovzdaní vysvedčení bude vyučovanie ukončené o 9:30 hod.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3577

Jún 12

2. kolo prijímacích skúšok

2. kolo prijímacích skúšok

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3604

Jún 02

Maturantom

Všetkým našim maturantom gratulujeme k úspešnej, i keď netradičnej, maturitnej skúške. Želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov vo vysokoškolskom štúdiu, pracovnom i osobnom živote. Nech sa Vám otvárajú vždy len tie správne dvere! Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3627

Máj 07

Prijímanie na SŠ 2020

Kritéria pre prijímacie konanie do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 nájdete na stránke: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=1638Prijímanie na SŠ

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3547

Staršie «