Jún 23

(Žiadny nadpis)

Slávnostné ukončenie šk. roka

 


Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=428

Jún 17

(Žiadny nadpis)

Oznam

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=8

Jún 12

Predĺženie preukazu ISIC

Vážení rodičia, milí študenti!

aby ste aj v školskom roku 2020/2021 mohli využívať svoj preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

ISIC

Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3564

Jún 12

Návrat do školy

Back to school

Žiaci 1.- 3. ročníka môžu nastúpiť do školy od 22. júna 2020. Prosíme o zaslanie informácie cez Edupage alebo na mail svojich triednych učiteľov, či žiak/žiačka nastúpi.

V týždni od 22. júna 2020 sa už nevyučuje a budú sa riešiť organizačné záležitosti – odovzdávanie kníh, pobyt v prírode, úprava tried a odborných učební.

Posledný týždeň v utorok 30. 6. 2020 po odovzdaní vysvedčení bude vyučovanie ukončené o 9:30 hod.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3577

Jún 12

2. kolo prijímacích skúšok

2. kolo prijímacích skúšok

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3604

Máj 07

Prijímanie na SŠ 2020

Kritéria pre prijímacie konanie do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 nájdete na stránke: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=1638Prijímanie na SŠ

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3547

Máj 07

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka

na školský rok 2020/2021

Súkromné gymnázium Kremnica

Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3525

Apr 24

Maturitná skúška 2020

Maturity

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3543

Apr 15

Krajské kolo EO

Koncom januára 2020 sa uskutočnili krajské kolá Ekonomickej olympiády. Keďže prebiehali takmer mesiac a vyhodnotenie ovplyvnila korona kríza, až teraz sme sa dozvedeli výsledky. Tohto roku plympiády sa zúčastnilo 6500 študentov najlepších ekonómov a ekonómiek Slovenska zo SŠ, hlavne gymnázií a obchodných akadíémií.

Náš reprezentant Sebastián Reichl sa umiestnil na peknom 29. miesto spomedzi 55 súťažiacich v krajskom kole BBSK.

Ďakujeme za reprezentáciu.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3540

Mar 06

Beseda o A. Sládkovičovi

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Andreja Sládkoviča v spolupráci s mestskou Knižnicou J.Kollára v Kremnici sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili besedy s dlhoročnou členkou Matice slovenskej p. Matildou Olbrichtovou. Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3601

Staršie «