Jún 27

Smer Liptov

Týmto heslom sa riadila 2. G trieda počas záverečného školského výletu, keď im bolo dopriate nielen zdolanie Chopku, ale aj rozšírenie vedomostí z rôznych predmetov v múzeách a galériách mesta Liptovský Mikuláš.

Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2723

Máj 30

(Žiadny nadpis)

abby-bell-56a563d83df78cf772880e49

 

 

Slávnostné otvorenie školské roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie školské roka 2018/2019

sa uskutoční

sa uskutoční

dňa 3. septembra o 9:00 v aule školy.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=428

Máj 30

2. kolo prijímacích skúšok

2kolo

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2731

Máj 28

(Žiadny nadpis)

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR
č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, 967 01 Kremnica, (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

email: 
kemel@segroup.sk

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2707

Máj 23

Zbierka Modrý gombík

Študenti 2. G sa aktívne zapojili do charitatívnej zbierky Týždeň modrého gombíka, ktorú organizuje Slovenský výbor pre UNICEF už po 14. raz.

Cieľom zbierky, ktorá sa konala 14. – 20. mája 2018, je zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine v konfliktných oblastiach. Študenti aj v rámci mesta vyzbierali 75,15 eura, ktoré boli poukázané na účet organizácie.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2709

Máj 18

Štátny archív v Kremnici‎

V dňoch 10. a 17. mája 2018 sme so žiakmi 2. a 3.G navštívili Štátny archív v Kremnici‎.

Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2728

Máj 13

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok

Konečné výsledky 1. kola prijímacích skúšok

do 1. ročníka na Súkromnom gymnáziu v Kremnici

na školský rok  2018/2019:

P.č.
Kód
Body za   prospech
Body za   olympiády a súťaže
Body za 
Monitor9
Body za   prijímacie skúšky
Počet bodov spolu
Úspešnosť
1.
229
 Prijatý/á bez prijímacích skúšok
2.
211
 Prijatý/á bez prijímacích skúšok
3.
413
50
25
50
58
183
Prijatý/á
4.
902
50
10
50
59
169
Prijatý/á
5.
918
50
15
50
49
164
Prijatý/á
6.
167
40
25
50
47
162
Prijatý/á
7.
982
45
0
50
56
151
Prijatý/á
8.
422
30
25
50
46
151
Prijatý/á
9.
588
45
0
50
49
144
Prijatý/á
10.
754
30
25
40
49
144
Prijatý/á
11.
466
35
0
50
52
137
Prijatý/á
12.
489
50
0
40
45
135
Prijatý/á
13.
111
35
0
45
51
131
Prijatý/á
14.
311
35
10
35
50
130
Prijatý/á
15.
493
40
0
45
41
126
Prijatý/á 
16.
751
15
0
45
51
111
Prijatý/á
17.
687
10
0
25
34
69
Prijatý/á
18.
498
0
0
0
54
54
Prijatý/á
19.
462
35
0
45
-
-
Nezúčastnil/a sa
20.
678
0
0
0
-
-
Nezúčastnil/a sa

 

V zmysle platného zákona budú úspešným uchádzačom zaslané

Rozhodnutia o prijatí do 3 pracovných dní.

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2711

Máj 04

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Súkromné gymnázium,  P.Križku 390/4, 967 01  Kremnica   

Riaditeľka  SGYM, P. Križku  390/4, Kremnica sa rozhodla dňa 04. 05. 2018 v rámci svojich kompetencií (v súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka)

udeliť žiakom na deň 7. mája 2018

riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 

Z uvedeného dôvodu bude dňa 7. 5. 2018 zatvorená aj školská jedáleň pri

SGYM v Kremnici.

 

Vyučovanie bude pokračovať 09. 05. 2018 podľa platného rozvrhu.

 

v Kremnici 4. 05. 2018               Ing. K. Luptáková,   riaditeľka školy

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2685

Máj 02

Prednášky združenia Living Memory

25.4.2018 a 2.5.2018 sa pre gymnazistov konali prednášky občianskeho združenia Living Memory v zastúpení Martina Slávika. Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2676

Apr 25

Svetový deň vody a Svetový deň Zeme

Pri príležitosti týchto dvoch významných dní bola vyhlásená súťaž Zem a voda je môj svet – súťaž o najlepšiu báseň. a tú naj hlasovali pedagógovia školy a za víťazov zvolili jednu skupinu našich prvákov.  Gratulujeme a veríme, že odmenu využijú s rozumom :-D Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2665

Staršie «