Máj 13

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka na rok 2019/2020

Zoznam žiakov podľa kódov
7902J   S gymnázium                                                   
P.č. Kód Body za prospech Olympiády a súťaže Body PS Body za monitor Počet bodov spolu Prijatý/á
1. 717 Prijatý/á bez prijímacích skúšok
2. 831 Prijatý/á bez prijímacích skúšok
3. 353 Prijatý/á bez prijímacích skúšok
4. 567 50 15 50 50 165 Prijatý/á
5. 900 50 0 52 50 152 Prijatý/á
6. 615 50 0 48 50 148 Prijatý/á
7. 698 35 0 47 45 127 Prijatý/á
8. 536 35 0 40 50 125 Prijatý/á
9. 297 35 15 49 50 114 Prijatý/á
10. 917 35 0 36 40 111 Prijatý/á
11. 473 30 0 38 40 108 Prijatý/á
12. 185 30 0 31 40 101 Prijatý/á
13. 443 30 0 40 Náhradný termín
14. 9 10 0 40 Náhradný termín
15. 838 30 0 40 Náhradný termín
16. 300 10 0 40 Náhradný termín

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=428

Apr 10

Beseda so slovenskou autorkou

Beseda  bola rozvinutím veľmi aktuálnej dnešnej témy: Odkaz druhej svetovej vojny v spoločnosti a medzi mladými ľuďmi.

Napriek peknému počasiu vonku nás spisovateľka Veronika Homolová Tóthová zmrazila faktami o koncetračných táboroch a zverstvách stváraných na obyčajných ľuďoch. Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2934

Mar 30

Ples 2019

21.3.2019 sme sa spolu so šuvkármi premiestnili do krajiny zázrakov…

55849432_2247470281982311_6053223316666187776_o

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2931

Mar 28

EnviOly

Vrámci pragmatickej prípadovej štúdie, ktorá je povinnou súčasťou práce žiakov
2. a 3. ročníka, sa naši dvaja druháci rozhodli spracovať tému globálnych ekologických problémov a ako praktický výstup  vytvorili pre žiakov 9. ročníkov olympiádu s názvom EnviOly.

logo

Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2916

Mar 27

Krajské kolo ekonomickej olympiády

Študent 3. ročníka gymnázia – Sebastián Reichl veľmi dôstojne reprezentoval školu na Krajskom kole ekonomickej olympiády, ktorá sa konala na EF UMB v Banskej Bystrici. Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2911

Mar 25

Zážitkové učenie

V rámci hodín občianskej náuky sa študenti 2. a 3. ročníka zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde v Žiari nad Hronom, kde sa im sudca JUDr. Andrej Matušovič venoval počas prestávok medzi pojednávaniami a nielen umožnil žiakom priamo vidieť na vlastné oči proces súdneho pojednávania, ale aj vysvetlil jednotlivé prípady a ich rozsudky. Za tento nevšedný prístup aj touto cestou ďakujeme podpredsedovi súdu.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2914

Mar 18

Prednáška Artefakty 2.sv.vojny

15.3.2019 sa uskutočnila prednáška s názvom “Artefakty 2.sv.vojny”. Študenti mohli vidieť hudobné nástroje, časti výstroje aj výzbroje vojakov z obdobia 2.sv.vojny a zároveň mohli o nich diskutovať so zberateľom M.Kollárom.

Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2925

Mar 15

Trošku iná geografia

14.3.2019 sme na hodine geografie u druhákov privítali prekladateľku a tlmočníčku Zuzanu Gáborovú, ktorá nám priblížila Španielsko a Taliansko z pohľadu človeka, ktorý nielen ovláda tieto dva jazyky, ale aj strávil v týchto dvoch štátoch južnej Európy niekoľko mesiacov. Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2908

Mar 15

Tradičná marcová beseda

Kým sa v utorok 12.3.2019 naši štvrtáci trápili nad maturitnými písomkami, zvyšné triedy gymnázia sa zúčastnili besedy so slovenskou spisovateľkou M.E. Hajdukovou. Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2903

Feb 22

Zverejnenie výsledkov 12. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show

Tak ako každý rok, aj tentokrát sme sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Prečítajte si viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2887

Staršie «