↑ Return to školská jedáleň

Print this Stránka

Pokyny k stravovaniu a cenník

CENNÍK STRAVY na šk. rok  2020 – 2021

Kategória stravníkov (internátne školy stravníci              od 15 – 18/19 rokov)  raňajky+desiata  obed   olovrant+večera   SPOLU 
Internátni žiaci 1,33 € 1,41€ 1,29€ 4,03 €
Dochádzajúci žiaci - 1,41€ - 1,41 €

Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových

kategórii určené MŠVSaŠ s účinnosťou od 1.9.2019

Zálohové platby:

Mesiac Počet dní

Výška platby

Dochádzajúci žiaci Internátni žiaci
September 20 28,20 € 80,60 €
Október 20 28,20 € 80,60 €
November 20 28,20 € 80,60 €
December 16 22,56 € 64,48 €
Január 16 22,56 € 64,48 €
Február 14 19,74 € 56,42 €
Marec 23 32,43 € 92,69 €
Apríl 18 25,38 € 72,54 €
Máj 21 29,61 € 84,63 €
Jún 22 31,02 € 88,66 €

Výška sumy  na úhradu  bola vypočítaná nasledovne:

priemerný počet dní za mesiac  x hodnota stravnej jednotky podľa kategórie stravníkov.

Stravné lístky sa môžu použiť počas celého školského roka.

 

Ako zaplatiť?

 

-    bezhotovostne  na účet školy kedykoľvek: SK1509000000005038734088

Informácia pre príjemcu :  meno žiaka/žiačky, triedu, počet raňajok, obedov a večerí

                                     (napr. Kvetka Ružová, 1.U – 10R, 10O, 10V)

Platba musí byť pripísaná na účet do 25. dňa v mesiaci

 

Stravné lístky si žiaci môžu vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne posledné dva pracovné dni v mesiaci v čase od 12:00 hod do 15:00 hod.

 

Neodstravované stravné lístky sa nepreplácajú, upozorňujeme rodičov, aby kontrolovali stravné lístky u svojich detí.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=122