↑ Return to školská jedáleň

Print this Stránka

Pokyny k stravovaniu a cenník

Cenník obedov v školskom roku 2017 – 2018

 

Kategória stravníkov (internátne školy stravníci   od 15 – 18/19 rokov)  raňajky+desiata   obed   olovrant+večera   SPOLU 
Internátni žiaci  0,91 € 1,77 € 1,25 € 3,93 €
Dochádzajúci žiaci - 1,77 € - 1,77 €

 

Zálohové platby:

Mesiac Počet dní Výška platby
Dochádzajúci žiaci Internátni žiaci
September 19 33,63 € 74,67 €
Október 20 35,40 € 78,60 €
November 20 35,40 € 78,60 €
December 16 28,32 € 62,88 €
Január 18 31,86 € 70,74 €
Február 14 24,78 € 55,02 €
Marec 19 33,63 € 74,67 €
Apríl 19 33,63  € 74,67 €
Máj 21 37,17 € 82,53 €
Jún 21 37,17 € 82,53 €

 

Výška sumy  na úhradu  bola vypočítaná nasledovne:

priemerný počet dní za mesiac  x hodnota stravnej jednotky podľa kategórie stravníkov.  

 

 Stravné lístky sa môžu použiť počas celého školského roka.

Neodstravované stravné lístky sa nepreplácajú ( tzn., že žiaci si musia kontrolovať stav lístkov a vyčerpať ich do konca aktuálneho školského roka).

Ako zaplatiť?

- bezhotovostne na účet školy do 25 – teho dňa (platba už musí byť pripísaná!!!) v kalendárnom mesiaci na nasledujúci mesiac

Číslo účtu : SK1509000000005038734088

Variabilný symbol : meno žiaka/žiačky, triedu, počet raňajok, obedov a večerí (napr. Kvetka Ružová, 1.U – 10R, 10O, 10V)

Stravné lístky si žiaci môže vyzdvihnúť na sekretariáte školy počas stránkových dní t.j. – pondelok, stredu a piatok od 8:00 hod. do 12:00 hod

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=122