↑ Return to školská jedáleň

Print this Stránka

Pokyny k stravovaniu a cenník

Cenník obedov v školskom roku 2016 – 2017

 

Kategória stravníkov (internátne školy stravníci   od 15 – 18/19 rokov)  raňajky+desiata   obed   olovrant+večera   SPOLU 
Internátni žiaci  0,91 € 1,77 € 1,25 € 3,93 €
Dochádzajúci žiaci - 1,77 € - 1,77 €

 

Zálohové platby:

Mesiac Počet dní Výška platby
Dochádzajúci žiaci Internátni žiaci
September 19 33,63 € 74,67 €
Október 19 33,63 € 74,67 €
November 20 35,40 € 78,60 €
December 16 28,32 € 62,88 €
Január 16 28,32 € 62,88 €
Február 17 30,09 € 66,81 €
Marec 20 35,40 € 78,60 €
Apríl 16 28,32 € 62,88 €
Máj 21 37,17 € 82,53 €
Jún 20 35,40 € 78,60 €

Výška sumy  na úhradu  bola vypočítaná nasledovne:

priemerný počet dní za mesiac  x hodnota stravnej jednotky podľa kategórie stravníkov.  

 

Stravné lístky sa môžu použiť počas celého školského roka.

 

Neodstravované stravné lístky sa nepreplácajú

( tzn., že žiaci si musia kontrolovať stav lístkov)

 

Ako zaplatiť?

-  bezhotovostne  na účet školy do 25 – teho dňa (platba už musí byť  pripísaná!!!)  v  kalendárnom  mesiaci na nasledujúci mesiac

Číslo účtu :                              SK7809000000005038735961

Variabilný symbol :               meno žiaka/ žiačky, mesiac / rok

(napr. september 2016 označiť ako 0916)

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=122