↑ Return to školská jedáleň

Print this Stránka

Pokyny k stravovaniu a cenník

Cenník obedov v školskom roku 2018 – 2019

 

Kategória stravníkov (internátne školy stravníci   od 15 – 18/19 rokov)  raňajky+desiata   obed   olovrant+večera   SPOLU 
Internátni žiaci  0,91 € 1,77 € 1,25 € 3,93 €
Dochádzajúci žiaci - 1,77 € - 1,77 €

 

Zálohové platby:

Mesiac Počet dní Výška platby
Dochádzajúci žiaci Internátni žiaci
September 20 35,40  € 78,60 €
Október 22 38,94 € 86,46 €
November 20 35,40 € 78,60 €
December 15 26,55 € 58,95  €
Január 19 33,63 € 74,67 €
Február 19 33,63 € 74,67 €
Marec 16 28,32 € 62,88 €
Apríl 18 31,86  € 70,74 €
Máj 21 37,17 € 82,53 €
Jún 20 35,40 € 78,60 €

 

Výška sumy na úhradu bola vypočítaná nasledovne:

priemerný počet dní za mesiac x hodnota stravnej jednotky podľa kategórie stravníkov.

Stravné lístky sa môžu použiť počas celého školského roka.

Neodstravované stravné lístky sa nepreplácajú, upozorňujeme rodičov, aby kontrolovali stravné lístky u svojich detí.

Odporúčame rodičom, aby zakupovali nové stravné lístky svojim deťom až keď im ostáva maximálne 5 neodstravovaných stravných lístkov.

 

Ako zaplatiť?

- bezhotovostne na účet školy kedykoľvek: SK15 0900 0000 0050 3873 4088

Variabilný symbol : meno žiaka/žiačky, triedu, počet raňajok, obedov a večerí

(napr. Kvetka Ružová, 1.U – 10R, 10O, 10V)

Stravné lístky si žiaci môžu vyzdvihnúť na sekretariáte školy po pripísaní platby na účet počas stránkových dní t.j. – pondelok, stredu a piatok od 8:00 hod. do 12:00 hod

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=122