«

»

Mar 22

Print this Článok

Maturita 2021/2022

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti

                        15. marec 2022    EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra

                        16. marec 2022    EČ a PFIČ cudzie jazyky

                        17. marec 2022     EČ matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ : 5. – 8. apríla 2022

Termín ÚFIČ MS  – 23.5. – 10.6.2022

 

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=8