«

Jan 12

Print this Článok

Úprava konania maturitnej skúšky

.

Podľa rozhodnutia ministra školstva zo dňa 4.1. 2021 sa mení konanie maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

 


  • Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021.

  • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021 (presný termín konania sa upresní do 31.marca 2021)

  • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021


 

 hhh

Ďalšie informácie súvisiace so zmenami si môžete prečítať v priloženom dokumente:

Rozhodnutie MŠ zo dňa 04.01.2021

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=8