«

»

Mar 22

Print this Článok

Maturita 2020/2021

Maturita 2020/2021

AKO TO BUDE S MATURITAMI?"</p

  • Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak dostanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia.
  • Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh.
    Maturita podľa priemeru sa tak ako minulý rok vzťahuje na štyri povinné predmety.
  • Ak má žiak piaty alebo šiesty dobrovoľný predmet, maturuje z neho ústne, rovnako ako minulý rok alebo do 30. apríla môže zrušiť skúšku z dobrovoľného predmetu.
  • Ústne maturity na žiadosť žiaka sa uskutočnia v termíne od 31. mája 2021

 

Viac informácií si môžete prečítať na stránke:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-skolskom-roku-20202021/

alebo v dokumente ROZHODNUTIE MŠVVaŠ SR

https://www.minedu.sk/data/att/19039.pdf

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=8