«

Mar 25

Print this Článok

Informácie pre záujemcov o štúdium


Vážení rodičia, milí žiaci,

dávame do Vašej pozornosti najnovšie opatrenia MŠVVaŠ.

            ⇒ Podanie prihlášky na strednú školu zo strany zákonného zástupcu je treba uskutočniť do 15. 5. 2020.

 V prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Pokyny dostanú zástupcovia žiaka od svojej školy.

 Podanie prihlášky na SŠ zo strany riaditeľa ZŠ je do 21. 5. 2020.

⇒ Prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

 Vzhľadom na zrušenie Testovania 9 budú do 30. 03. 2020 zverejnené upravené kritéria prijímania.

 V prípade záujmu o skúšobné vzorové testy k prijímaciemu konaniu môžete kontaktovať vyučujúcu na monika_pittnerova@yahoo.de

 V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na čísle 0915 808 916, alebo na katarina@segroup.sk.

 

Všetkým Vám prajem najmä pevné zdravie, pozitívnu náladu, stále pripojenie na internet a verím, že všetci túto náročnú situáciu úspešne zvládneme.

 

Ing. Katarína Luptáková

riaditeľka školy

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=8