«

»

Jún 24

Print this Článok

Ďalšie aktivity s micro:bitom

Otepľujúce sa počasie nás prinútilo nesedieť počas hodín informatiky len v učebni pri počítači, ale využiť naše získané vedomosti z programovania micro:bitov a odskúšať ich rovno v teréne.

V úvode hodiny sme so študentami 3.G triedy naprogramovali na micro:bite krokomer a následne sme ho išli otestovať von do prírody. Micro:bity sme si pripevnili o chodidlá alebo o vrecká, aby micro:bit mohol zaznamenávať náš pohyb. Spravili sme okruh do Zechenterovej záhrady a späť do školy, odkontrolovali sme funkčnosť naprogramovaného krokomeru a zistili, koľko krokov sme počas tejto prechádzky spravili. Čísla boli rôzne, aktivitu sme vnímali pre študentov ako motivujúcu, spraviť, čo najviac krokov.

Na ďalšej vyučovacej hodine sme vyskúšali funkčnosť naprogramovanej digitálnej kocky pri hre Slovensko v kocke.  Každá dvojica mala jednu digitálnu kocku, na ktorej sa zobrazovalo náhodné číslo, podľa ktorého sa hráči posúvali na hracom poli. Počas jednej vyučovacej hodiny sme prepojili informatiku s viacerými vyučovacími predmetmi ako je geografia, dejepis, biológia a slovenský jazyk, keďže hra Slovensko v kocke je vedomostná hra zameraná na znalosti z viacerých predmetov.

krokomerkrokomerkrokomer

digitálna kocka

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=4286