«

»

Máj 12

Print this Článok

Výsledky prijímacích skúšok

 

Výsledky príjímacích skúšok na Súkromnom gymnáziu v Kremnici

pre školský rok 2017/2018

P.č.
Kód žiaka
Priemer študij. výsledkov ZŠ
Monitor 2017
Olympiády
Prijímacie skúšky
Spolu
Úspešnosť
1. 245 50 50 15 54 169 Prijatý/á
2. 226 35 45 25 51 156 Prijatý/á
3. 682 50 50 0 55 155 Prijatý/á
4. 153 35 45 25 49 154 Prijatý/á
5. 981 25 45 25 48 143 Prijatý/á
6. 525 40 45 0 44 129 Prijatý/á
7. 150 35 45 0 49 129 Prijatý/á
8. 470 25 45 0 48 118 Prijatý/á
9. 706 20 5 0 55 80 Prijatý/á
10. 519 20 15 0 35 70 Prijatý/á
11. 299 presun zápisného lístka Prijatý/á
12. 307 presun zápisného lístka Prijatý/á
13. 732 presun zápisného lístka Prijatý/á
14. 335 § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. Prijatý/á
15. 496   § 65 ods.5 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. Prijatý/á

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=428