«

Mar 31

Print this Článok

Kritickým myslením proti diskriminácii

Bol názov online realizovanej prevenčnej vzdelávacej prednášky, ktorú sme s našimi študentmi mohli absolvovať vďaka niekoľkoročnej spolupráci s agentúrou Škola zážitkov Harvart a jej lektorom p. Petrom Konečným.

Kritickým myslením proti diskriminácii

Tento projekt je zameraný na prevenciu diskriminácie a je určený pre študentky a študentov stredných škôl.

Cieľom audiovizuálnej prednášky je zapojiť mládež do prevencie a eliminácie diskriminácie a prispieť k zvýšeniu informovanosti o možných dôvodoch a formách diskriminácie, špecificky v oblasti rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí pre mužov a ženy. Realizovaním prednášky  chceme zvýšiť mieru rovnakých príležitostí chlapcov a dievčat a prispieť k ich aktívnej účasti a zlepšeniu  zamestnateľnosti v budúcnosti.

Po prvých ohlasoch študentov sa nám tento cieľ podarilo splniť a reakcie boli veľmi pozitívne. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti už v klasickej forme v kine Akropola.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=4243