«

»

Aug 21

Print this Článok

Manuál opatrení pre stredné školy

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Najdôležitejšie informácie !!!

COVIDCOVIDZELENÁ FÁZA

ORANŽOVÁ FÁZA

ČERVENÁ FÁZA

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3644