«

»

Mar 06

Print this Článok

Beseda o A. Sládkovičovi

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Andreja Sládkoviča v spolupráci s mestskou Knižnicou J.Kollára v Kremnici sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili besedy s dlhoročnou členkou Matice slovenskej p. Matildou Olbrichtovou. V neformálnej besede sa žiaci dozvedeli nielen životopisné fakty básnika, ale mohli v historických priestoroch knižnice počuť aj najznámejšie verše tohto štúrovského básnika. Veľkým prínosom bolo, že samotní prváci si pri tejto príležitosti nacvičili niektoré básne, čím sa aktívne pričinili o umelecký zážitok všetkých zúčastnených.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3601