«

»

Jún 12

Print this Článok

Návrat do školy

Back to school

Žiaci 1.- 3. ročníka môžu nastúpiť do školy od 22. júna 2020. Prosíme o zaslanie informácie cez Edupage alebo na mail svojich triednych učiteľov, či žiak/žiačka nastúpi.

V týždni od 22. júna 2020 sa už nevyučuje a budú sa riešiť organizačné záležitosti – odovzdávanie kníh, pobyt v prírode, úprava tried a odborných učební.

Posledný týždeň v utorok 30. 6. 2020 po odovzdaní vysvedčení bude vyučovanie ukončené o 9:30 hod.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3577