«

»

Feb 11

Print this Článok

Ocenenie

Pri príležitosti 100. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Kremnici naša škola získala na slávnostnom programe ocenenie za výbornú spoluprácu a podporu činnosti. Veríme, že aj v budúcnosti naša spolupráca bude pokračovať a množstvo našich žiakov sa aktívne nielen zúčastní podujatí, ale sa stane aj ich tvorcami.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3327