«

»

Jan 31

Print this Článok

Krajské kolo Ekonomickej olympiády

30.01.2020 odštartovali krajské kolá tohtoročnej Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici. Stretlo sa tu vyše 50 mladých ekonómov a ekonómiek z celého kraja, ktorí najlepšie zvládli školské kolo.Do Ekonomickej olympiády sa tohoto roku zapojilio viac ako 6 500 študentov a 696 z nich postúpilo do krajského kola. Našu školu reprezentoval žiak 4.G triedy Sebastián Reichl.

V otvorených otázkach museli dokázať, že rozumejú nielen pojmom, ale aj ekonomickým súvislostiam. Krajské kolo otvoril zástupca Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. a Ing. Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády.

 Keďže krajské kolá prebiehajú až do konca februára, len potom budú zverejnené všetky výsledky. Veríme, že Sebastián aj tohto roku odovzdal nielen svoje vedomosti, ale aj kreativitu a logické myslenie a prinesie mu to nielen pekné umiestnenie, ale aj spokojnosť so svojím výsledkom.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3321