«

»

Nov 27

Print this Článok

Angyalova hokejka

Dňa 27.11.2019 sa naši tretiaci, doplnení o dvoch prvákov, zúčastnili ďalšieho ročníka florbalového turnaja Angyalova hokejka, ktorý sa konal na ZŠ Angyalova.

florbal

Tohto turnaja sa zúčastnilo 9 tímov. 2 tímy mala usporiadateľská škola ZŠ Angyalova, 2 tímy ZŠ P. Križku, 2 tímy Gymnázium M. Rúfusa zo Žiaru nad Hronom, po jednom tíme malo naše gymnázium a SOŠSPI. Deviaty tím tvorili pedagógovia z jednotlivých škôl. Turnaj bol rozdelený na dve časti, jednu časť tvorili žiaci základných škôl, druhú časť žiaci stredných škôl. Naši študenti po kvalitných výkonoch nakoniec obsadili medzi strednými školami krásne prvé miesto.

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3211