«

»

Nov 04

Print this Článok

Workshop – fetálny alkoholový syndróm

Koncom septembra sa na našej škole konal zaujímavý workshop na tému – problematika alkoholizmu u tínedžeriek. V spolupráci s CPPPaP Žiar nad Hronom sme našim študentom umožnili zúčastniť sa dvojhodinovej aktivity zameranej na oboznámenie sa s tzv. fetálnym alkoholovým syndrómom.

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky. Aktuálne štatistiky sú totiž alarmujúce – viac ako 30 % žien počas gravidity požíva alkoholické nápoje. Prieskumy ukazujú, že skúsenosť s alkoholom, ba dokonca nie ojedinelú, má tretina slovenských detí vo veku 15 rokov. Pracovníčky CPPPaP počas workshopu študentom premietli podnetné dokumentárne snímky o mladých ženách požívajúcich alkohol, následne im k tejto téme urobili prednášku a so študentmi viedli panelovú diskusiu.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3162