«

»

Sep 26

Print this Článok

Európsky dialóg s mládežou

Žiaci školy pod vedením svojich vyučujúcich občianskej náuky sa zapojili do VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou, ktorý prebiehal do 30. septembra 2019.

Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je umožniť žiakom a študentom, aby sa vyjadrili k otázkam týkajúcim sa zamestnania, vzdelávania a príležitostí pre mládež na vidieku.

Európsky dialóg s mládežou je nástroj na podporu aktívnej účasti mladých ľudí  na demokratickom živote. Mladí ľudia takto dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky, a to až na európskej úrovni. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti v celej EÚ.

 

Témou VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou bola Vytváranie príležitostí pre mládež. Názory mladých ľudí sa premietnu do ustanovení a odporúčaní Európskej komisie a budú ovplyvňovať opatrenia v týchto oblastiach v jednotlivých členských štátoch.

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3137