«

»

Jún 03

Print this Článok

2. kolo prijímacích skúšok

Oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na našej  škole, že

2. kolo prijímacích skúšok

pre šk, rok 2019/2020 sa uskutoční 18. júna 2019 o 8:00 hod na voľné miesta.

 

O prijatie musí požiadať písomne zákonný zástupca riaditeľstvo školy.

V prípade záujmu o štúdium zákonný zástupca podá prihlášku na tunajšiu školu potvrdenú riaditeľom ZŠ najneskôr do 14. júna 2019.

Zápis po 2. kole sa uskutoční 18. júna 2019 od 14:00  do 16:00.

V prípade záujmu Vám radi poskytneme bližšie informácie. Aktuálne informácie budú priebežne zverejňované na internetovej stránke školy.

 

V Kremnici, 3.6.2019, Ing. Katarína Luptáková

Rozhodutie o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok – PDF

 

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3092