«

»

Mar 28

Print this Článok

EnviOly

Vrámci pragmatickej prípadovej štúdie, ktorá je povinnou súčasťou práce žiakov
2. a 3. ročníka, sa naši dvaja druháci rozhodli spracovať tému globálnych ekologických problémov a ako praktický výstup  vytvorili pre žiakov 9. ročníkov olympiádu s názvom EnviOly.

logo

Olympiádu ponúkli vyučujúcim geografie na oboch základných školách v Kremnici, kde sa do nej zapojili žiaci 9. ročníkov.

V súčasnej dobe vyhodnocujú odpovede žiakov a následne budú úspešným riešiteľom odovzdané diplomy a ceny.

 

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2916