«

»

Nov 23

Print this Článok

Olympiáda zdravia a bezpečnosti na školách

Žiaci 1. ročníka sa zapojili do jednej z aktivít kampane Červené stužky – Olympiáda zdravia a bezpečnosti na školách 2017.

Olympiáda pozostávala z dvoch úloh. Prvou bol test, v ktorom boli úlohy zamerané na HIV a AIDS, ako na na misiu, ktorá v Afrike pomáha ľuďom s AIDS. O nej sa prváci dozvedeli prostredníctvom filmu Anjeli. ktorý im bol pred testom premietnutý.

Druhou úlohou bolo vytvorenie červených stužiek, ktoré sú symbolom boja proti HIV/AIDS. Prváci preukázali svoju kreativitu a vytvorili stužky, ktoré sme spolu s testom zaslali do súťaže.

IMG_20171123_134913

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2502