«

»

Dec 02

Print this Článok

Celoslovenská vedomostná súťaž EXPERT GENIALITY SHOW

Aj tento školský rok sme sa zapojili 1. 12. 2016 do 10. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW.228 226 227

Súťaž  spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém:

  • Dejiny, udalosti, umenie (všetky vekové kategórie – dejepis, občianska náuka, umenie, všeobecný rozhľad),
  • Svetobežník (všetky vekové kategórie – fyzická a humánna geografia),
  • Mozgolamy (všetky vekové kategórie – logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
  • Do you speak English? (EXPERT 8, 9, G12, O12, G34, O34 – čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),
  • Góly, body, sekundy (EXPERT G12, O12, G34, O34 – história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

V kategória G12 sa zúčastnili:

Bajtošová Lenka, Ihring Adrián, Luptáková Sára,  Reichl Sebastián,  Bellová Bianka, Horváth Michal, Šoucová Natália

 

V kategórii G34sa zúčastnili:

Fašková Veronika, Kráľová Monika, Žabková Diana

Výsledky budú zverejnené 22. decembra 2016 na stránke www.sutazexpert.sk.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2038