Monthly Archive: august 2020

Aug 21

Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3754

Aug 21

Manuál opatrení pre stredné školy

COVID

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Najdôležitejšie informácie !!!

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3644

Aug 21

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

semafor

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuál, ktorý stanovuje a upravuje základné prevádzkové podmienky na školách do doby trvania pandémie.  Manuál pre stredné školy a rozdelenie jednotlivých fáz nájdete na webových stránkach:  https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/ https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly alebo na stránke školy http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=3680

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=428