Daily Archive: 14. február 2018

Feb 14

Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

Na základe zistenej zvýšenej chorobnosti žiakov Súkromného gymnázia a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva (33%) sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces v piatok 16.2.2018. Nástup do školy je 26.2.2018 po ukončení jarných prázdnin.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=2573