Archív kategórii: Covid-19

Sep 07

Pokyny k stravovaniu a cenník obedov

dvere

Na stránke školy: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=122 sa dozviete presné informácie o spôsobe stravovania.  Dôležité je obedy uhradiť do 25. dňa v mesiaci, bezhotovostne na účet školy. Na stránke sa dozviete vždy aj o aktuálnom jedálnom lístku.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=8

Aug 21

Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3754

Aug 21

Manuál opatrení pre stredné školy

COVID

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Najdôležitejšie informácie !!!

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3644

Aug 21

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

semafor

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuál, ktorý stanovuje a upravuje základné prevádzkové podmienky na školách do doby trvania pandémie.  Manuál pre stredné školy a rozdelenie jednotlivých fáz nájdete na webových stránkach:  https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/ https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly alebo na stránke školy http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=3680

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=428

Jún 12

Návrat do školy

Žiaci 1.- 3. ročníka môžu nastúpiť do školy od 22. júna 2020. Prosíme o zaslanie informácie cez Edupage alebo na mail svojich triednych učiteľov, či žiak/žiačka nastúpi. V týždni od 22. júna 2020 sa už nevyučuje a budú sa riešiť organizačné záležitosti – odovzdávanie kníh, pobyt v prírode, úprava tried a odborných učební. Posledný týždeň v utorok 30. 6. 2020 po odovzdaní vysvedčení …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3577