Archív kategórii: Covid-19

Máj 14

Dôležitý oznam

semafor

  !!! Vážení rodičia, milí študenti !!! Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. septembra 2021 o 9,00 hod. s triednymi učiteľmi v jednotlivých učebniach      . Pri nástupe do školy je potrebný vyplnený dokument Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti   …https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ Riaditeľstvo Súkromného gymnázia v Kremnici     

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=428

Máj 14

Manuál “Návrat do škôl 2021″

… Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo aktualizovaný manuál návratu študentov do škôl od 17.5.2021 …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=4121

Mar 22

Maturita 2021/2022

dvere

… Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti                         15. marec 2022    EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra                         16. marec 2022    EČ a PFIČ cudzie jazyky     …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=8

Mar 01

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19

školy proti covid19

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo jednoduchú príručku pre žiakov a učiteľov. Obsahuje najzákladnejšie informácie o očkovaní, odpovede na najčastejšie otázky aj informácie, ako predchádzať nákaze. 

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=4183

Jan 11

Pokračovanie dištančného vzdelávania

!!! Vážení rodičia, milí študenti !!!   Vyučovanie na našom gymnáziu pokračuje od 11. januára 2021 dištančnou formou výučby, podľa rozhodnutia ministra školstva B. Gröhlinga zo dňa 08.01.2021. 

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=4129

Dec 11

Manuál opatrení pre stredné školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnil manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. 

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=4156

Okt 01

Oznam – rúška na školách

nosenie rúšok

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 30. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách za inak nezmenených pravidiel. Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí pre pedagógov a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3861

Aug 21

Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3754

Aug 21

Manuál opatrení pre stredné školy

COVID

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Najdôležitejšie informácie !!!

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3644

Jún 12

Návrat do školy

Žiaci 1.- 3. ročníka môžu nastúpiť do školy od 22. júna 2020. Prosíme o zaslanie informácie cez Edupage alebo na mail svojich triednych učiteľov, či žiak/žiačka nastúpi. V týždni od 22. júna 2020 sa už nevyučuje a budú sa riešiť organizačné záležitosti – odovzdávanie kníh, pobyt v prírode, úprava tried a odborných učební. Posledný týždeň v utorok 30. 6. 2020 po odovzdaní vysvedčení …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3577