Archív kategórii: Covid-19

Jan 11

Dôležitý oznam

semafor

  !!! Vážení rodičia, milí študenti !!!   Vyučovanie na našom gymnáziu pokračuje od 11. januára 2021 dištančnou formou výučby, podľa rozhodnutia ministra školstva B. Gröhlinga zo dňa 08.01.2021.  ffffffff  Rozhodnutie MŠ zo dňa 08.01.2021 ôôôôôô Riaditeľstvo Súkromného gymnázia v Kremnici     

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=428

Okt 01

Oznam – rúška na školách

nosenie rúšok

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 30. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách za inak nezmenených pravidiel. Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí pre pedagógov a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3861

Aug 21

Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3754

Aug 21

Manuál opatrení pre stredné školy

COVID

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Najdôležitejšie informácie !!!

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3644

Jún 12

Návrat do školy

Žiaci 1.- 3. ročníka môžu nastúpiť do školy od 22. júna 2020. Prosíme o zaslanie informácie cez Edupage alebo na mail svojich triednych učiteľov, či žiak/žiačka nastúpi. V týždni od 22. júna 2020 sa už nevyučuje a budú sa riešiť organizačné záležitosti – odovzdávanie kníh, pobyt v prírode, úprava tried a odborných učební. Posledný týždeň v utorok 30. 6. 2020 po odovzdaní vysvedčení …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3577