Archív kategórii: 2020

Okt 01

Oznam – rúška na školách

nosenie rúšok

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 30. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách za inak nezmenených pravidiel. Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí pre pedagógov a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3861

Sep 30

Recyklohry

SMS

Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3881

Sep 28

Zber a výmena papiera za hygienické potreby

ZBER PAPIERA

Milí rodičia a študenti, zapojte sa spolu s nami do zberu papiera, výmenou ktorého môžeme získať pre školu hygienické potreby.

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3874

Sep 07

Pokyny k stravovaniu a cenník obedov

Na stránke školy: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=122 sa dozviete presné informácie o spôsobe stravovania.  Dôležité je obedy uhradiť do 25. dňa v mesiaci, bezhotovostne na účet školy. Na stránke sa dozviete vždy aj o aktuálnom jedálnom lístku.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3886

Aug 21

Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3754

Aug 21

Manuál opatrení pre stredné školy

COVID

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Najdôležitejšie informácie !!!

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3644

Júl 02

Vyhodnotenie GeoSemu

geografia

Už niekoľko rokov po sebe organizujeme vedomostné súťaže pre žiakov základných škôl. Tento školský rok bola súťaž zameraná na geografické vedomosti. 

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3630

Jún 12

Návrat do školy

Žiaci 1.- 3. ročníka môžu nastúpiť do školy od 22. júna 2020. Prosíme o zaslanie informácie cez Edupage alebo na mail svojich triednych učiteľov, či žiak/žiačka nastúpi. V týždni od 22. júna 2020 sa už nevyučuje a budú sa riešiť organizačné záležitosti – odovzdávanie kníh, pobyt v prírode, úprava tried a odborných učební. Posledný týždeň v utorok 30. 6. 2020 po odovzdaní vysvedčení …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3577

Jún 12

2. kolo prijímacích skúšok

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3604

Jún 02

Maturantom

Maturanti

Všetkým našim maturantom gratulujeme k úspešnej, i keď netradičnej, maturitnej skúške. Želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov vo vysokoškolskom štúdiu, pracovnom i osobnom živote. Nech sa Vám otvárajú vždy len tie správne dvere!

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?p=3627

Staršie «

» Novšie