Dôležitý oznam

 


!!! Vážení rodičia, milí študenti !!!

 .

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 17.5.2021 obnovuje prezenčná forma vyučovania vo všetkých ročníkoch gymnázia.

výkričník
Pri nástupe do školy je potrebný vyplnený dokument Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti
 ….
Riaditeľstvo Súkromného gymnázia v Kremnici 

 

 

↑ Return to O škole

Print this Stránka

Profil

Škola ponúka:

  • doplnenú výučbu anglického jazyka podľa učebných materiálov svetoznámej univerzity Cambridge
  • pragmatickú prípadovú štúdiu
  • možnosť získať medzinárodné skúsenosti
  • poradenský program pre každého študenta
  • laptop, ako učebnú pomôcku pre každého študenta

 

Štúdium na gymnáziu je bezplatné.

 

Od augusta 2012 je Súkromné gymnázium v Kremnici súčasťou  Cambridge International School:

  • výučba anglického jazyka je doplnená  učebnými materiálmi svetoznámej univerzity
  • študenti môžu získať internacionálny certifikát platný v mnohých krajinách sveta
  • poskytuje široký a flexibilný študijný program a zahŕňa predmety z oblastí jazyky, humanitné vedy, sociálne vedy, matematiku, kreatívne technické či odborné predmety

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/